Sisupaketi loomine Edicy's

Esmalt võite muuta olemasolevat lehekülgede struktuuri ning sisukorras olevaid lehekülgede pealkirju. Uue lehekülje lisamiseks klikkige sisukorras lingil Lisa uus lehekülg. Suurema tekstiga Lisa uus lehekülg loob põhilehe ning väiksema tekstiga alamlehe.

Sisukorras olevate pealkirjade muutmiseks klikkige vastava lehekülje lingil ning seejärel lehe allservas oleval nupul Omadused. Te saate muuta lehekülje nimetust (lehekülje pealkiri menüüs), aadressi ning saate selle sisukorrast (menüüst) eemaldada või hoopis kustutada.

Ärge unustage oma veebilehte aeg-ajalt eelvaates üle kontrollida (nupp Vaata lehte) ning enne viimaseid muudatusi salvestada (nupp Avalda).